Picea abies “Fastigiata” – Uskopiramidalna smrča (smreka)

1.800,00 RSD

Picea abies “Fastigiata” – Uskopiramidalna smrča (smreka) je visoki četinar koji relativno brzo raste. Za razliku od izvorne vrste razvija usko-kupastu krošnju. Grane se razvijaju u pršljenima, većinom su sabljasto zakrivljene. Korenov sistem je plitak, tanjirast, površinski, bez centralnog korena (zato pati od vetroizvala), ali zato sa brojnim bočnim korenima. Na njemu je razvijena ektotrofna mikoriza. Četine su spiralno raspoređene, rombičnog poprečnog preseka, pri vrhu zašiljene, duge do 25 mm i oko 1 mm široke, izrasle na izbočenim lisnim ožiljcima (jastučićima), pa nakon njihovog opadanja grana ostaje hrapava. Šišarke su viseće, pre sazrevanja zelene ili crvenkaste, u stadijumu zrenja smeđe, do 18 cm duge i oko 4 cm u prečniku. Nakon sazrevanja i ispadanja semena, šišarke opadaju.

Položaj: Osunčan, polusenka ili senka. Iziskuje hladniju i vlažniju klimu.

Zemljište: Raste na ilovastim, peščanim i svežim zemljištima gorskog i subalpinskog pojasa, raste i na podzolima.

Potrebe za vodom: Osetljiva je na zemljišnu sušu zbog plitkog korena.

Dimenzije: Maksimalna veličina koju razvija oko 30 m.

Izgled po sezonama:

  • Proleće: Na vrhovima grana se iz pupoljaka razvijaju mlade grane čije su četine otvorenije zelene boje u obnosu na zrele. Od IV do VI (zavisno od nadmorske visine) se na granama pojavljuju cvetovi – muški u obliku sitnih šišarki, crvenkasti, ženska šišarka u početku uspravna, posle oplodnje savija se prema dole, purpurnocrvena.
  • Leto: Iz ženskih cvetova se razvijaju viseće šišarke koje su najpre zelene, a vremenom postaju mrke.
  • Jesen: U IX-X sazrevaju šišarke.
  • Zima: Zimzelena vrsta.

Upotreba: Picea abies “Fastigiata” – Uskopiramidalna smrča (smreka) je pogodna za formiranje visokih slobodnorastućih živih ograda, kao solitarno drvo ili za sadnju u grupama.

Nema na stanju
Kategorija:
 

Opis