Priprema terena

Veliku pažnju pridajemo pripremi zemljišta za zelene površine kako bi biljke mogle maksimalno iskoristiti resurse neophodne za njihov zdrav i kvalitetan razvoj. Kada stupimo na teren, ukoliko je potrebno prvo uzimamo uzorak zemljišta i šaljemo ga na analizu, gde dobijamo detaljne podatke o hemijskom i fizičkom sastavu zemljišta.

Na osnovu rezultata analize, donosimo odluke o metodama koje ćemo primeniti kako bismo poboljšali karakteristike zemljišta. Nakon toga, pristupamo finoj nivelaciji terena kako bismo stvorili optimalne uslove za setvu trave, postavljanje travnog busena ili sadnju biljaka.