Zalivni sistem

Voda predstavlja ključni faktor za optimalan rast i razvoj biljaka. U cilju pružanja najboljih uslova za njihov prosperitet i postizanje potpune dekorativnosti, preporučujemo instalaciju sistema za navodnjavanje nakon pripreme zemljišta, ali pre finalne nivelacije.

Na temelju analize vremenskih uslova i procene dubine i kvaliteta supstrata, implementiraćemo automatski sistem za navodnjavanje, koji ćemo pažljivo programirati kako bi se osiguralo da vaša površina uvek ima optimalnu količinu vode za zdrav i brz rast biljaka. Radimo sa najkvalitetnijom opremom HUNTER.