Gingko biloba fastigiata ”Blagon” – uskopiramidalni ginko ”Blagon”

14.000,00 RSD

Gingko biloba fastigiata ”Blagon” – uskopiramidalni ginko ”Blagon” je francuska selekcija ginka i pripada porodici Gingkoaceae. Raste do 10 m u visinu, a u širinu 2-3 m.  Naziv sorte se odnosi na istoimeno selo u Bordou gde je drvo pronađeno. Spororastuća je vrsta, godišnji prirast mu je 30-40 cm. Krošnja mu je uskokupasta do skoro stubasta. Listovi su karakteristični u obliku lepeze sa brojnim paralelnim nervima. Liska je podeljna na dva režnja, a listovi su zelene boje. U jesen listovi dobijaju zlatno žutu boju. Cveta u aprilu-maju, neupadljivim cvetovima. Na jesen obrazuje plodove. Često se orezuje kako bi postigao kompaktniji oblik i gušći habitus. Podnosi nepovoljne uslove – teško zemljište, zagađenje vazduha, nedostatak vlage, ekstremne mrazeve. Može da izdrži i celo leto sušni period kada se ukoreni i dobro primi. Najviše mu pogoduju plodna, dobro drenirana zemljišta i osunčani položaji.

Položaj: puno sunce

Zemljište: plodno, dobro drenirano

Potrebe za vodom: umerene

Izgled po sezonama:

  • Proleće: po izbijanju iz pupoljaka mladi listovi su svetlo zelene boje.
  • Leto: lepezasti listovi su svetlo zeleni.
  • Jesen: pre opadanja listovi su jarko žute boje, u jesen sazrevaju plodovi nalik na trešnje žute boje.
  • Zima: grane ove listopadne vrste ostaju bez lišća.

Upotreba: Vrsta je veoma otporna na atmosfersko zagađenje, pa se često koristi u velikim gradovima za uređenje parkova, skverova, drvoreda i za ozelenjavanje fabričkih krugova. Koristi se i kao soliterna biljka na travnjacima.

 

Opis