Krovni vrtovi / Zeleni krovovi

Zeleni krovovi imaju estetsku, ekološku i više funkcionalnih uloga u modernoj energetskoj gradnji. Krovni vrtovi smanjuju troškove grejanja/hlađenja, štite krov od oštećenja, smanjuju UV zračenje i buku.

Postoje tri vrste krovnih vrtova:

  • Intenzivni krovni vrtovi
  • Poluintenzivni krovni vrtovi
  • Ekstenzivni krovni vrtovi

Intenzivni krovni vrtovi imaju debljinu supstrata koja dozvoljava formiranje pravih vrtova i oaza. Za formiranje ovakvog tipa krovnog vrta može da se koristi mnogo biljnih vrsta – od prizemnih biljaka do drveća. Intenzivni krovni vrtovi podrazumevaju korišćenje od strane stanara objekta i javno korišćenje. Ovi vrtovi mogu imati sve elemente parkovske ili dvorišne zelene zelene površine (ruže, drveće, pergole, fontane, jezerca,..), biti rekreativne površine, dečija igrališta… Sistem za zalivanje je obavezan. Realizacija ovakvog zelenog krova zahteva ozbiljan pristup u projektovanju i izvođenju radova. Debljina hranljivog supstrata je u opsegu od 35 cm pa do 80 cm, a površinska masa opterećenja iznosi oko 1200 kg/m² bez biljaka. Osnovna mana intenzivnih krovnih vrtova u odnosu na druga dva je razlika u ceni i što statika pojedinih objekata ne dozvoljava instaliranje ovog tipa krova.

Poluintenzivni krovni vrtovi su dostupni korisnicima i zasnivaju se najčešće od travnatih površina, perena i žbunastih formi koje nemaju razgranat korenov sistem. Debljina supstrata je oko 30 cm sa površinskom masom opterećenja oko 350 kg/m² bez biljaka. Biljke koje se koriste za ovaj tip krovova zahtevaju umerena i povremena održavanja i zato je potrebna ugradnja drenažnih i irigacionih sistema. Poluintenzivni zeleni krovovi imaju različite namene – odmor, rekreacija, uzgajanje povrća.

Ekstenzivni krovni vrtovi predstavljaju površine koje se ne koriste već pružaju ugodnost vrta. Uglavnom se izvode na nedostupnim mestima ili na mestima koje želimo da su ozelenjena i vizuelno lepa. Debljina hranljivog supstrata je 7-12 cm, a površinska masa opterećenja je oko 150 kg/m² bez biljaka. Sistem za zalivanje nije potreban. Za ekstenzivne krovove se najčešće koriste razne sukulente, perene, livadne trave, začinske biljke ili mahovina. Ekstenzivni zeleni krovovi imaju široku primenu pošto mogu da se instaliraju na svaki krov ili krov sa max 30% nagiba. Ovi sistemi su idealni za efikasno upravljanje atmosferskim vodama, a imaju i funkciju u termoregulaciji objekata.