Taxus baccata “Fastigiata Robusta” – Tisa uskopiramidalne forme “Fastigiata Robusta” 1,2-1,3m

10.000,00 RSD

Taxus baccata “Fastigiata Robusta” – Tisa uskopiramidalne forme “Fastigiata Robusta” je spororastući četinar srednje visine sa vrlo skladnim uspravnim rastom koji polako formira piramidalni oblik. Grane su kompaktne sa tamno zelenim četinama. Odlično podnosi orezivanje, pa je pogodna za stvaranje topijarnih formi. Tisa je od davnina cenjena i prisutna je u najstarijim vrtovima i parkovima u Evropi. Njihova dugovečnost je zaista izuzetna i može dostići nekoliko vekova. Iglice, kora i seme plodova su otrovni za ljude i životinje, osim za ptice koje bobice konzumiraju odbacivanjem semena. Dvodoma je vrsta, pa za sadnju treba birati muške primerke, ako se želi da se izbegne stvaranje plodova. Ovaj kultivar raste do 4-5 m visine i oko 1-1,5 m prečnika u osnovi.

Položaj: Osunčan, poluzasenjen

Zemljište: Nije probirljiva po pitanju zemljišta

Potrebe za vodom: Umerene

Dimenzije: Odrasla biljka dostiže 4-5 m visine i oko 1-1,5 m prečnika u osnovi.

Izgled po sezonama:

  • Proleće: Mlade četine su svetlo zelene boje.
  • Leto: Boja četina je tamno zelena.
  • Jesen: Boja četina je tamno zelena.
  • Zima: Zimzelena vrsta.

Upotreba: Taxus baccata “Fastigiata Robusta” – Tisa uskopiramidalne forme je pogodna za soliternu sadnju, za gajenje u mešovitim kompozicijama sa drugim četinarima, lišćarima i perenama. Od tise se mogu obrazovati veoma elegantne luksuzne žive ograde. Vrsta je otporna i dobro podnosi orezivanje.