Quercus robur – hrast lužnjak

4.200,00 RSD

Quercus robur – hrast lužnjak je rasprostranjena evropska vrsta koja pripada porodici Fagaceae. Visoko je listopadno drvo koje ima sledeće narodne nazive – dub, gnjilec, lužnik, rani hrast, grm. Dostiže visinu do 50 m sa stablom prečnika oko 2,5 m. Krošnja je široka, nepravilna i dobro razgranata sa jakim, krivim i nepravilnim kolenasto savijenim granama. Kora je u mladosti glatka, a sa starošću postaje debela, ispucala i sivosmeđa. Korenov sistem je jako razvijen, u mladosti razvija žilu srčanicu koja prodire u dubinu i po nekoliko metara. Pupoljci su jajastog, okruglastog polutupog oblika pokriveni brojnim svetlosmeđim ljuskama. Listovi su prosti, naizmenično raspoređeni i zelene boje. Obod lista je široko urezan sa 4-5 režnjeva. Cvetovi su jednopolni i cveta zajedno sa listanjem u aprilu-maju. Plod je žir, izduženo jajast i smeđe boje. Na svežem žiru se lako uočavaju tamnije uzdužne pruge. Kupula (kapica) pokriva 1/3 do 1/2 žira. Sazreva u septembru i oktobru. Hrast lužnjak ne ide visoko kao kitnjak što se tiče nadmorskih visina. Ima dug vegetacioni period i raste obično u dolinama i ravnicama. Zahteva duboka, glinovita ili peskovita, plodna, sveža i vlažna zemljišta. Teže podnosi kisela zemljišta ali može da podnese izvesnu koncentraciju soli pa ga zato ima i na slatinama. Podnosi povremena plavljenja i visok nivo podzemnih voda. Ne uspeva na plitkom i suvom zemljištu, pa su njegova staništa pretežno na aluvijalnim zemljištima. Osetljiv je na kasne mrazeve, ali podnosi visoke temperature. Otporan je prema dimu i vetru. Podvrsta lužnjaka, stepski lužnjak nalazi se na listi zaštićenih biljnih vrsta u Srbiji. Hrast lužnjak se koristi u ozelenjavanju na većim površinama, pojedinačno ili u grupama, ali i u drvoredima i na širokim bulevarima. Postoji veći broj ukrasnih formi lužnjaka. Drvo hrasta se koristi za različite svrhe – kao građevinsko drvo, za železničke pragove, grede i stubove, za izradu nameštaja.