Quercus palustirs – američki močvarni hrast

32.000,00 RSD

Quercus palustris- američki močvarni hrast je srednje do visoko listopadno drvo iz porodice Fagaceae. Dostiže visinu 15-20 m, širinu krune 8-15 m. Ima široko piramidalnu krošnju, gornje grane su uzlazne, srednje donekle horizontalne, a donje grane su silazne. Koren je plitak, sa mnogo žiličastih korenova. Suve grane u osnovi krune ostaju na stablu, tačnije biljka ih ne odbacuje- otud naziv pin oak na engleskom. Listovi su naizmenični, sa 2-4 režnja sa obe strane, zašiljeni i nazubljeni su, sjajno zelene boje sa obe strane. U jesen postaju crvenosmeđi. Cvetovi su jednopolni anemofilni- muški u resama sa listanjem, ženski pojedinačni i neupadljivi na istoj individui. Plod je žir i može biti sedeći ili je na kratkoj dršci. Počinje da plodonosi tek u 20. godini i plodonosi svake ili svake druge godine. Plodovi sazrevaju u oktobru druge godine, u toku oktobra i novembra opadaju sa stabla, kada ih treba i sakupiti. Areal rasprostiranja mu je jugoistočna Kanada i istočni deo SAD-a. Heliofilna je vrsta, odnosno voli sunčane položaje. Vrsta je prilagodljiva prema zemljištu, raste na normalnim, umereno suvim, vlažnim i mokrim aluvijalnim zemljištima. Preferira duboka, plodna, kisela zemljišta. Dobro podnosi niske temperature i gradske uslove. Lak je za uzgajanje, brzo raste i lisnodekorativna je vrsta zbog crvenih listova u jesen. Močvarni hrast je jedan od najkorišćenijih hrastova u pejzažnoj arhitekturi u okviru prirodnog areala. Koristi se i za izradu nameštaja. U parkovima se sadi pojedinačno ili u drvoredima. Preporučuje se njegova sadnja i za plavna područja.

Položaj: osunčan

Zemljište: duboka, plodna, kisela zemljišta

Zalivanje: umereno

Izgled po sezonama:

  • proleće: sa listanjem počinje i cvetati, cvetovi jednopolni
  • leto: sjajni zeleni listovi sa obe strane, nazubljeni i zašiljeni
  • jesen: listovi menjaju boju u crvenosmeđu
  • zima: listopadna vrsta

Upotreba: Quercus palustris- američki močvarni hrast je visoko listopadno drvo otporno na niske temperature i uslove gradske sredine. U Americi se koristi i za izradu nameštaja. Močvarni hrast je jedan od najkorišćenijih hrastova u pejzažnoj arhitekturi u okviru prirodnog areala. U parkovima se sadi pojedinačno ili u drvoredima. Preporučuje se njegova sadnja i za plavna područja.

Nema na stanju