Picea omorika “Nana” na štapu – Pančićeva omorika na štapu

8.500,00 RSD

Picea omorika (Pančić) Purkyne – Pančićeva omorika je tercijalni relikt, paleoendem sa veoma malim arealom u području srednjeg toka Drine na planinama Tari i Zvezdi, oko Višegrada, Rogatice i Foče na nadmorskoj visini između 300 i 1600 m. Otkrio ju je 1875. godine u selu Zaovina na planini Tari, a kasnije (1887) opisao, naš poznati botaničar Josif Pančić (1814-188). Kalem je na visini od oko 1 m, a krošnja raste u prečniku do 1 m. Četine su spiralno raspoređene, rombičnog poprečnog preseka, sa gornje strane tamnozelene, sjajne, a na donjoj sa dve plavičastobele pruge stoma (kao kod jele), vrh im je tup ili kratko zašiljen (ne bode), duge su oko 1-2 cm i 0,5-2 mm široke. Šišarke su viseće, pre sazrevanja zelene ili crvenkaste, u stadijumu zrenja ljubičastosmeđe. Veoma je dekorativna i otporna.

Položaj: Osunčan ili polusenka. Odlično podnosi mraz i sušu.

Zemljište: U prirodi se javlja na krečnjačkim stenama. U kulturi je tolerantna na različite tipove zemljišta neutralne do bazne reakcije.

Potrebe za vodom: Umerene

Dimenzije: Krošnja u prečniku do 1 m.

Izgled po sezonama:

  • Proleće: Na vrhovima grana se iz pupoljaka razvijaju mlade grane čije su četine otvorenije zelene boje u obnosu na zrele. Kod odraslih jedinki se na proleće javljaju muški svetlocrveni i ženski crvenkastoljubičasti cvetovi, smešteni pri samom vrhu krošnje.
  • Leto: Iz ženskih cvetova se razvijaju viseće šišarke koje su najpre zelene, a vremenom postaju ljubičastosmeđe. Dugačke su 5-6 cm , prečnika oko 1-2 cm.
  • Jesen: U X-XI sazrevaju šišarke.
  • Zima: Zimzelena vrsta.

Upotreba: Picea omorika “Nana” – Pančićeva omorika na štapu je u kulturi otporna prema delovanju dima, prašine i gasova, pa je pogodna za urbano zelenilo. Izuzetno je dekorativna vrsta U parkovima i dvorištima se obično sadi kao pojedinačna ili u grupama.

Kategorija:
 

Opis