Picea abies Karst. = P. excelsa Link. – Smrča (smreka) 2-2,5 m

8.000,00 RSD

Picea abies Karst. = P. excelsa Link. – Smrča (smreka) je visoki četinar u prirodi rasprostranjen u severnoj Evropi i planinskim predelima srednje i južne Evrope. Dostiže visinu od 50 m i prečnik debla do 1 m. U urbanim uslovima najčešće dostiže polovinu maksimalne visine. Na prirodnim staništima doživi starost do 300 godina. Smrča razvija široko-kupastu krošnju. Grane se razvijaju u pršljenima, većinom su sabljasto zakrivljene. Korenov sistem je plitak, tanjirast, površinski, bez centralnog korena (zato pati od vetroizvala), ali zato sa brojnim bočnim korenima. Na njemu je razvijena ektotrofna mikoriza. Četine smrče su spiralno raspoređene, većinom uperene na sve strane, rombičnog poprečnog preseka, pri vrhu zašiljene, duge do 25 mm i oko 1 mm široke, izrasle na izbočenim lisnim ožiljcima (jastučićima), pa nakon njihovog opadanja grana ostaje hrapava. Šišarke su viseće, pre sazrevanja zelene ili crvenkaste, u stadijumu zrenja smeđe, do 18 cm duge i oko 4 cm u prečniku. Nakon sazrevanja i ispadanja semena, šišarke opadaju.

Položaj: Osunčan, polusenka ili senka. Iziskuje hladniju i vlažniju klimu.

Zemljište: Raste na ilovastim, peščanim i svežim zemljištima gorskog i subalpinskog pojasa, raste i na podzolima.

Potrebe za vodom: Osetljiva je na zemljišnu sušu zbog plitkog korena.

Dimenzije: Maksimalna veličina koju razvija oko 50 m.

Izgled po sezonama:

  • Proleće: Na vrhovima grana se iz pupoljaka razvijaju mlade grane čije su četine otvorenije zelene boje u obnosu na zrele. Od IV do VI (zavisno od nadmorske visine) se na granama pojavljuju cvetovi – muški u obliku sitnih šišarki, crvenkasti, ženska šišarka u početku uspravna, posle oplodnje savija se prema dole, purpurnocrvena.
  • Leto: Iz ženskih cvetova se razvijaju viseće šišarke koje su najpre zelene, a vremenom postaju mrke.
  • Jesen: U IX-X sazrevaju šišarke.
  • Zima: Zimzelena vrsta.

Upotreba: Smrča (smreka) je pogodna za formiranje visokih slobodnorastućih živih ograda, kao solitarno drvo ili za pošumljavanje.