Ginkgo biloba L. – Ginko

300,00 RSD

Ginkgo biloba L. – Ginko je nastarija drvenasta vrsta koja se održala do danas. Jedina je vrsta nekada bogatog roda Ginkgo koji dominirao u mezozoiku – juri, pre oko 200 miliona godina. Sada se na prirodnim staništima sreće jedino u istočnoj Kini kao relikt. Prenet je u Evropu 1730. godine. Od tada je postao omiljena egzota u svim evropskim parkovima. Ovo dugovečno listopadno drvo dostiže visinu 20 do 30 m (izuzetno 40 m) i starost 1000 godina (primerci u Kini i Japanu). Drvo u početku raste uskopiramidalno, a kasnije se krošnja širi. Listovi su karakteristični u obliku lepeze sa brojnim paralelnim nervima. Liska je podeljna na dva režnja (naziv – biloba). Ginko je dvodoma vrsta, ali se ženski primerci ne gaje zbog plodova koji imaju neprijatan miris, mada biljka počinje da plodonosi tek nakon 20-50 godina. Ginko dobro podnosi  uslove umerene i kontinentalne klime. Otporan je na aerozagađenje.

Položaj: Puno sunce, polusenka sa dovoljno svetla

Zemljište: Vrsta nije probirljiva po pitanju zemljišta, ako je zemljište dovoljno vlažno.

Potrebe za vodom: Umerene

Dimenzije: Razvija se kao drvo visine 20 do 30 m (izuzetno 40 m)

Izgled po sezonama:

  • Proleće: Po izbijanju iz pupoljaka mladi listovi su svetlo zelene boje.
  • Leto: Lepezasti listovi su svetlo zeleni.
  • Jesen: Pre opadanja listovi su jarko žute boje. Na ženskim primercima u jesen sazrevaju plodovi nalik na trešnje žute boje.
  • Zima: Grane ove listopadne vrste ostaju bez lišća.

Upotreba: Vrsta je veoma otporna na atmosfersko zagađenje, pa se često koristi u velikim gradovima za uređenje parkova, skverova, drvoreda i za ozelenjavanje fabričkih krugova. Koristi se i kao soliterna biljka na travnjacima.

Kategorija:
 

Opis