Cupressocyparis x leylandii Spiral – Kupresociparis topijarna forma spiralna

10.000,00 RSD

Cupressocyparis x leylandii Spiral – Kupresociparis je hibridna vrsta nastala spontanim ukrštanjem čempresa Cupressus macrocarpa i pačempresa Chamaeciparis nootkatensis. Ima čvrsto, pravilno uspravno centralno stablo i habitus uske piramide sa kompaktnom krošnjom sa ljuspastim četinama tamno zelene boje. Ako je ostavljen da slobodno raste, dostiže visinu do 30 m, a topijarnim formama se visina reguliše rezidbom. Spiralna forma zahteva da se rezidbom najmanje dva puta godišnje održava izgled pravilne uredne spirale. Dobro podnosi hladne zime i vrela leta.

Položaj: Sunce ili polusenka

Zemljište: Nije probirljiv po pitanju zemljišta

Potrebe za vodom: Umerene

Dimenzije: Visina zavisi od rezidbe

Izgled po sezonama:

  • Proleće: Na vrhovima grana se iz pupoljaka razvijaju mlade grane čije su četine tamnozelene boje
  • Leto: Biljka ima tamnozelenu boju
  • Jesen: Biljka ima tamnozelenu boju
  • Zima: Zimzelena vrsta

Upotreba: Cupressocyparis x leylandii topijarne forme koji je rezidbom oblikovan u spiralu oko centralnog ravnog debla oko koje se uvijaju meke jastučaste zelene ljuspaste četine je pogodan za gajenje i u malim i srednjim dvorištima, kao soliterno postavljena dominantna biljka na travnjaku, u grupi sa ukrasnim nižim žbunjem i perenama kontrastnih boja ili za sadnju u većim žardinjerama.