Cedrus deodara Laws. – Himalajski kedar

2.400,00 RSD

Cedrus deodara Laws. – Himalajski kedar je visoki četinar poreklom sa Himalaja (istočni Avganistan, severni Pakistan, jugozapadni Tibet i zapadni Nepal) sa nadmorske visine od 1500 do 3200 m. Vrsta u postojbini dostiže visinu i do 40 (50) m i prečnik stabla do 3 m. U gradskim uslovima obično dostiže polovinu te visine. Grananje nije u pršljenovima, a kruna je u mladosti piramidalna, a u starosti široka i nepravilna sa povijenim vrhom i ravnim granama sa opuštenim grančicama. Himalajski kedar ima dvojake izbojke: dugoraste, na kojima su četine spiralno raspoređene i kratkoraste, skraćene letoraste kod kojih su četine u pramenu. U jednom kratkorastu ih ima oko 25, a na stablu se zadržavaju od 2 do 6 godina. Četine su zašiljene, duge 2,5-5 cm.  Šišarke imaju oblik bačve, sa ravnim ili utisnutim vrhom, dužine 7-13 cm i širinu 5-9 cm. Šišarke sazrevaju za 12 meseci, a zrele šišarke se raspadaju, nakon čega na njihovom mestu ostaje uspravno kruto vreteno. Himalajski kedar je relativno otporan na gradsko aerozagađenje. Dugovečna vrsta. Zbog eteričnih ulja koje drvo sadrži, otporno je na napade insekata.

Položaj: Osunčan ili polusenka.

Zemljište: Raste na neutranim zemljištima.

Potrebe za vodom: Umerene

Dimenzije: Maksimalna veličina koju razvija oko 20 (40) m.

Izgled po sezonama:

  • Proleće: Na vrhovima grana se iz pupoljaka razvijaju mlade grane čije su četine otvorenije zelene boje, svetlije od starih.
  • Leto: Četine poprimaju tipičnu boju.
  • Jesen: Boja četina tipična za vrstu.
  • Zima: Zimzelena vrsta.

Upotreba: Cedrus deodara Laws. – Himalajski kedar je pogodan za gajenje u gradskim parkovima ili velikim baštama (zbog dimenzija) kao soliterna biljka ili za sadnju u grupama. Zbog izuzetno raskošnog izgleda treba da zauzima dominantan položaj.