Cedrus atlantica Man. – Atlaski kedar 80cm

3.000,00 RSD

Cedrus atlantica Man. – Atlaski kedar je visoki četinar u prirodi rasprostranjen u severozapadnoj Africi, na planinama Atlas i Rif (Alžir i Maroko, na nadmorskoj visini 1200-2000 m). Vrsta u postojbini dostiže visinu i do 40 m, i prečnik stabla do 2 m. U gradskim uslovima obično dostiže polovinu te visine. Grananje nije u pršljenovima, a kruna je u mladosti piramidalna, a u starosti široka i nepravilna sa povijenim vrhom. Atlaski kedar ima dvojake izbojke: dugoraste, na kojima su četine spiralno raspoređene i kratkoraste, skraćene letoraste kod kojih su četine u pramenu. U jednom kratkorastu ih ima oko 25, a na stablu se zadržavaju od 2 do 6 godina. Četine su zašiljene, duge oko 2,5 cm, najčešće su plavozelene ili srebrnozelene, ređe zelene. U IX-X biljka cveta. Šišarke sazrevaju tokom zime ili proleća treće godine od cvetanja, pa se na biljci mogu naći šišarke različite starosti. Zrele šišarke imaju valjkast oblik, sa ravnim ili utisnutim vrhom, dužine 5-7 cm i širinu od oko 4 cm. Zrele šišarke se raspadaju, nakon čega na njihovom mestu ostaje uspravno kruto vreteno. Atlaski kedar raste brzo i relativno je otporan na gradsko aerozagađenje.

Položaj: Osunčan ili polusenka.

Zemljište: Raste na zemljištima blago alkalne reakcije.

Potrebe za vodom: Umerene

Dimenzije: Maksimalna veličina koju razvija oko 20 (40) m.

Izgled po sezonama:

  • Proleće: Na vrhovima grana se iz pupoljaka razvijaju mlade grane čije su četine otvorenije zelene boje u obnosu na zrele.
  • Leto: Četine poprimaju tipičnu boju.
  • Jesen: U IX-X biljka cveta.
  • Zima: Zimzelena vrsta.

Upotreba: Cedrus atlantica Man. – Atlaski kedar je pogodan za gajenje u gradskim parkovima ili velikim baštama (zbog dimenzija) kao soliterna biljka ili za sadnju u grupama. Vrsta je otporna na uslove umereno kontinentalne klime i nije zahtevna po pitanju zemljišta, pa je dobra i za pošumljavanje.