Cedrus atlantica var. glauca Carr. – Atlaski kedar plavo-zelenih četina

12.000,00 RSD

Cedrus atlantica var. glauca Carr. – Atlaski kedar je visoki četinar u prirodi rasprostranjen u severozapadnoj Africi, na planinama Atlas i Rif (Alžir i Maroko, na nadmorskoj visini 1200-2000 m). Vrsta u postojbini dostiže visinu i do 40 m i prečnik stabla do 2 m. U gradskim uslovima obično dostiže polovinu te visine. Grananje nije u pršljenovima, a kruna je u mladosti piramidalna, a u starosti široka i nepravilna sa povijenim vrhom. Atlaski kedar ima dvojake izbojke: dugoraste, na kojima su četine spiralno raspoređene i kratkoraste, skraćene letoraste kod kojih su četine u pramenu. U jednom kratkorastu ih ima oko 25, a na stablu se zadržavaju od 2 do 6 godina. Četine su zašiljene, duge oko 2,5 cm i za razliku od izvorne vrste, varijetet galuca ima izrazito plavičasto-srebrne iglice. U IX-X biljka cveta. Šišarke sazrevaju tokom zime ili proleća treće godine od cvetanja, pa se na biljci mogu naći šišarke različite starosti. Zrele šišarke imaju valjkast oblik, sa ravnim ili utisnutim vrhom, dužine 5-7 cm i širinu od oko 4 cm. Zrele šišarke se raspadaju, nakon čega na njihovom mestu ostaje uspravno kruto vreteno. Atlaski kedar je relativno otporan na gradsko aerozagađenje. Dugovečna vrsta.

Položaj: Osunčan ili polusenka.

Zemljište: Raste na zemljištima blago alkalne reakcije.

Potrebe za vodom: Umerene

Dimenzije: Maksimalna veličina koju razvija oko 20 (40) m.

Izgled po sezonama:

  • Proleće: Na vrhovima grana se iz pupoljaka razvijaju mlade grane čije su četine otvorenije plavo-srebrne boje, svetlije od starih.
  • Leto: Četine poprimaju tipičnu boju.
  • Jesen: U IX-X biljka cveta.
  • Zima: Zimzelena vrsta.

Upotreba: Cedrus atlantica var. glauca Carr. – Atlaski kedar plavo-zelenih četina je pogodan za gajenje u gradskim parkovima ili velikim baštama (zbog dimenzija) kao soliterna biljka ili za sadnju u grupama. Zbog izuzetno raskošnog izgleda treba da zauzima dominantan položaj.

 

Kategorija:
 

Opis