Betula alba L. = Betula verrucosa Ehrh. = Betula pendula Roth. – Breza

3.000,00 RSD

Betula alba L. (Betula verrucosa Ehrh., Betula pendula Roth.) – Breza ili obična breza je visoko listopadno drvo karakteristično po beloj kori debla i povijenim i tankim mladim granama, po kojima je i dobila latinsko ime (pendulum = klatno). Ima veoma širok areal u Evropi, na Kavkazu i u Sibiru. Na prirodnim staništima dostiže visinu od oko 30 m i obim debla do 70 cm. Krošnja je retka, jajastog oblika. Grane prvog reda su uspravne, dok su mlade grančice smeđe, tanke i duge, povijene prema tlu, što celom drvetu daje veoma otmen izgled. Kora debla je, zbog prisustva zrnaca betulina srebrnasto bele boje i ljušti se u horizontalnim trakama. U donjem delu debla kora je gotovo crna i duboko ispucala. Listovi su na vrhu zašiljeni i nazubljeni, sa lica tamnozeleni, sa naličja svetliji, u jesen karakteristične zlatno-žute boje. Muški i ženski cvetovi su grupisani u cvasti rese. Pri sazrevanju ženske rese se raspadaju. Breza je vrsta umerenog i hladnog pojasa, pa može da izdrži veoma niske temperature. Izrazito je svetloljubiva vrsta. U prirodi se masovno javlja kao pionirska vrsta na sečinama i požarištima. Javlja se takođe i oko rudnika i uspeva na potpuno sterilnoj rudničkoj šljaci. Dobro podnosi aerozagađenje.

Položaj: Puno sunce, polusenka. Odgovaraju joj staništa sa većom relativnom vlagom i više padavina.

Zemljište: Nije puno probirljiva po pitanju zemljišta

Potrebe za vodom: Umerene

Dimenzije: Razvija se kao visoko drvo 20-30 m.

Izgled po sezonama:

  • Proleće: Na golim granama se razviju viseće muške rese.
  • Leto: Listovi su zeleni.
  • Jesen: Listovi poprimaju zlatno-žutu boju.
  • Zima: Grane ove listopadne vrste ostaju bez lišća, a bela kora i povijene grančice dolaze do izražaja.

Upotreba: Betula alba L. (Betula verrucosa Ehrh., Betula pendula Roth.) – Breza je izuzetno dekorativno parkovsko drvo, pogodno i za veće vrtove. Podesna je kao soliterno drvo i za sadnju u grupama. Često se sade po 3 stabla u grupi. Veoma mnogo se koristi u kombinaciji sa četinarima, kao kontrast njihovim tamnim krošnjama. Pogodna je za pošumljavanje kao pionirska zajednica.