Crataegus oxyacantha “Paul’s scarlet” – Višesemeni glog “Paul’s scarlet”

3.600,00 RSD

Crataegus oxyacantha “Paul’s scarlet” – Višesemeni glog “Paul’s scarlet” je ukrasni kultivar autohtone evropske vrste gloga sa duplim ružičastim cvetovima. Razvija se kao gust žbun visine 4-6 m sa kuglastom dobro razgranatom krošnjom. Ima sivu, bodljikavu koru. Listovi su sitni, tamnozeleni, u gornjoj polovini plitko režnjeviti, u jesen žuti do crveni. Cveta obilno na proleće. Na jesen daje jarko crvene plodove. Plodovi ove vrste privlače ptice, pa često na njoj osim hrane nalaze i sklonište za gnežđenje. Dobro podnosi gradske uslove. Odlično podnosi orezivanje, pa se koristi za žive ograde.

Položaj: Puno sunce ili polusenka

Zemljište: Uspeva na svim tipovima zemljišta neutralne do blago kisele ili blago alkalne reakcije, ako su dobro drenirana.

Potrebe za vodom: Umerene

Dimenzije: Razvija se kao žbun ili nisko drvo visine 4-6 m.

Izgled po sezonama:

  • Proleće: U proleće biljka je prekrivena sitnim tamno ružičastim cvetovima u gustim cvastima.
  • Leto: Iz cvetova se razvijaju bobice koje su najpre zelene, a sazrevanjem menjaju boju u crvenu.
  • Jesen: Biljka je ispunjena sitnim crvenim bobicama.
  • Zima: Ova listopadna vrsta ostaje bez lišća.

Upotreba: Crataegus oxyacantha “Paul’s scarlet” – Višesemeni glog “Paul’s scarlet” odlično podnosi orezivanjese, pa se često gaji kao živa ograda, samostalno ili u kombinaciji sa drugim vrstama. U malim vrtovima se gaji kao soliterno stablo na travnjaku.

 

Opis